Úvod Služby Hydroizolace zdiva

Hydroizolace zdiva

Hydroizolace zdiva se zaměřuje na odstranění příčin vlhkosti. Metod hydroizolací je mnoho a jejich výběr závisí nejen na konkrétní příčině vlhkosti, ale i na dalších faktorech (zda-li je vlhkým materiálem zdivo/kámen/beton, zda se vlhká oblast nachází nad/pod terénem, zda jde o interiér/exteriér, jaká je statika objektu, zda lze/nelze provést odkopy,...).

Základní metody hydroizolace zdiva

Injektáže vlhkého zdiva 

Injektáže

Tvoří dodatečnou vodorovnou hydroizolaci, kdy se účinná látka (chemický roztok, injektážní krém, akrylátový gel nebo polyuretanová pryskyřice) napouští (injektuje) do zdiva navrtanými otvory přes speciální napouštěcí pakry. Injektáže jsou časově nenáročné a dle zvolené technologie řeší široké spektrum potíží s vlhkostí, od vzlínající vlhkosti až po tlakové působení vody. Tato technologie je šetrná ke stavebním konstrukcím a neovlivňuje statiku objektu.

Elektroosmóza 

Elektroosmoza

Osvědčený systém vysoušení zdiva na elektro-fyzikálním principu, kdy působením elektrického pole na molekuly vody ve zdivu dochází k posunu vlhkosti ze zdiva na jeho povrch, kde se odpaří. Elektroosmóza se k vysoušení zdiva úspěšně využívá již přes 20 let.

Podřezání zdiva 

Podřezání

Mechanická izolace proti vzlínající vlhkosti, kdy je vlhkost zastavena vodorovnou nepropustnou bariérou (PE folie, sklolaminát, asfaltový pás, nerezové desky), která se vloží do zdiva. Řez se provádí řetězovou pilou do průběžné spáry u cihelného soudrženého zdiva či diamantovým lanem do soudržného zdiva bez průběžné spáry (kamenné, smíšené, cihelné, betonové). Nerezové desky se zařážení do průběžné spáry u cihelného nebo kamenného zdiva speciálním strojem. U nesoudržného zdiva se používá klasická metoda ručního podbourávání.

Izolace bitumenovými (asfaltovými) stěrkami 

bitumenové stěrky_sl

Řeší plošnou hydroizolaci vodorovných a svislých konstrukcí, a to jak u nových objektů, tak u těch stávajících. Vytváří účinnou, bezešvou ekologickou hydroizolaci bez použití plamene. Používá se na hydroizolace proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě či jako izolace proti radonu. Kromě ručních aplikací provádíme i aplikace strojním stříkáním.

Silikátové hydroizolace 

silikáty_sl

Patří mezi plošné hydroizolace vhodné především pro izolaci proti zemní vlhkosti v interiérech i exteriérech (pod obklady či dlažby ve sprchách, bazénech, balkonech, terasách...). Používají se pro izolaci zdiva i betonu. Aplikace se provádí stěrkováním.


Izolace bez odkopu 

izolace bez odkopu 2_sl

Technologie, které se používají tam, kde je nutné vytvořit hydroizolační clonu, ale není možné se k místu zvnějšku dostat. K těmto aplikacím používáme speciální typ injektáže - rubová nebo plošná injektáž akrylátovými gely nebo třísložkový hydroizolační systém pro izolaci sklepů, který působí proti negativnímu tlaku vody a bodovým průsakům.

Krystalická hydroizolace betonu 

krystalická hydroiz

Pomocí speciálních materiálů vytváří krystalizační hydroizolaci ve ve vnitřní struktuře stavební konstrukce (betonu), odolávající tlakové vodě až do 7 atmosfér. Vlastní izolace je po aplikaci nedílnou součástí samotného betonu, není tedy náchylná na mechanické poškození. Aplikuje se buď v podobě nátěru na vlhký beton nebo v podobě tekuté přísady přímo do betonové směsi.

Biochemicky modifikovaná hydroizolace betonu 

biochemické hydroizUnikátní technologie na bázi pružného reaktivního gelu pro řešení hydroizolací konstrukčního betonu nad úrovní terénu a přímo pojezdových komunikací.


Vzduchoizolační systémy 

VzduchoizolaceJedna z nejstarších prověřených hydroizolačních technologií. V našich aplikacích provádíme podlahové vzduchoizolační systémy a svislé provětrávané předstěny vnitřní a vnější. V největší míře tuto technologii uplatňujeme u historických často i památkově chráněných objektů.

Zpracovávám...