Úvod Technologie Injektáže vlhkého zdiva

Injektáže vlhkého zdiva

Injektáže patří mezi chemické metody hydroizolace, protože jako hydroizolační látku používají chemický roztok, který je do zdiva napouštěn (injektován) navrtanými otvory. Používají se k vytvoření dodatečné horizontální izolace vlhkého zdiva.

Injektování zdivaInjektáže jsou poměrně časově nenáročné a mají široké spektrum použití na většinu namáhání vlhkostí. Z hlediska principu se tyto metody rozdělují na tlakové, kdy se infúzní látka do zdiva dostává za zvýšeného tlaku, a beztlakové, kdy je injektážní roztok do zdiva „naléván“ pouze za působení hydrostatického tlaku.

Nespornou výhodou této hydroizolace je možnost řešení detailů (vrty v rozích, koutech, v různých výškových úrovních). Většina chemických metod hydroizolace je obnovitelných bez nutnosti dalšího zásahu do statiky objektu.

Na našich realizacích se vyskytují následující metody injektáží:

  • Hydrofobizační injektáže
  • Speciální gelové injektáže
  • Polyuretanové injektáže

Hydrofobizační injektáže


Nejčastěji pracujeme se systémem Dicosil 100 a 110, který se ve zdivu rozptýlí, s kysličníkem uhličitým z ovzduší reaguje na hydrofobní sloučeniny, přeruší tak kapilární tok vody a vede tím k vysychání zdiva nacházejícího se nad prováděnou izolací.

Další variantou jsou injektážní krémy (např. Aquabarier), které jsou vhodné zejména u vysokého stupně zavlhčení zdiva, či u zdiva z dutých cihel, ytongu, pórobetonu, smíšeného zdiva, zdiva s dutinami či kavernami atd. Jsou proto ideální pro opravy novostaveb s porušenou hydroizolací.

Aplikace hydrofobizačních injektáží

Hydrofobizační injektáže - 1 Hydrofobizační injektáže - 2Hydrofobizační injektáže - 3


 

Speciální gelové injektáže

Injektáž akrylátovými gelyModerní injektážní systémy na bázi akrylátových gelů se vyznačují nízkou viskozitou, vysokou reakční rychlostí, flexibilitou, odolností i šetrností k životnímu prostředí.

Používají se k vytvoření horizontální clony proti kapilárnímu pronikání vlhkosti, k plošné hydroizolaci ve stavebním dílci nebo k vnější hydroizolaci pomocí gelové clony v sousedící zemině – rubová injektáž. Potenciál využití této technologie v pozemním stavitelství nabývá stále větších rozměrů.

Aplikace gelových injektáží se provádí pomocí speciálních injektážních pump.

Polyuretanové injektáže

Polyuretanové injektáže jsou schopny vytvářet lehce elastický, flexibilní, ale i pevný neelastický materiál a používají se zejména k trvalému utěsňování trhlin. Vykazují velmi dobrou adhezi jak k mokrému, tak suchému povrchu.

PolyuretanyDoba zpracovatelnosti polyuretanů se může velmi lišit. Polyuretany jsou nákladově efektivní se zřetelem na jejich výkonnost a šíři jejich aplikace. Nezpůsobují korozi stavebních materiálů ani ocelové výztuže.

Rychlereagující polyuretanové pryskyřice jsou vhodné při sanacích a hydroizolacích v oblastech s tlakovou vodou, jako např. při stavbách tunelů a podzemních garáží, kde se někdy stává, že trhlinami a vadnými místy v betonu proniká do stavby voda. Tu polyuretanové pryskyřice rychle zastaví.

K úplnému a dlouhodobému utěsnění doporučujeme následnou doinjektáž akrylátovým gelem.

Injektáže pod úrovní terénu

U injektáží pod úrovní terénu je potřeba systém doplnit o účinnou ochranu proti zemní vlhkosti působící z boku, a to pomocí vertikální clony ze živičného nátěru (např. Profidicht 1K Fix, Fundamentflex 2K).

Zpracovávám...