Úvod Právní ujednání

Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání internetových stránek www.sanace-hydroizolace.cz
Tyto WWW stránky (dále "Stránky") provozuje Ecrypt, SE (dále jen společnost). 

1. Obecně 

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a společnost si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání proto, prosíme, kontaktujte vedení naší společnosti. 

2. Duševní vlastnictví 

Všechny materiály vyskytující se na Stránkách jsou duševním vlastnictvím naší společnosti či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv společnosti resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah Stránek, který je k tomu výslovně určen. 

3. Odpovědnost 

Společnost upozorňuje, že informace na jejích webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Společnost nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejích webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval. 

4. Vstup na Stránky 

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Home.

Pozvánka na řádnou Valnou hromadu

VH_Ecr_list20VH_Ecr_2_list20

Oznámení o odložení Valné hromady

VH_Ecr_odlozeni

Oznámení o odložení Valné hromady - prosinec

VH_Ecr_odlozeni_2

Oznámení o zrušení jednání valné hromady

VH_Ecr_zruseni_121

Výkazy hospodaření 2015 - 2019

Vykaz_hospodareni_Ecr_2015Vykaz_hospodareni_Ecr_2016Vykaz_hospodareni_Ecr_2017Vykaz_hospodareni_Ecr_2018Vykaz_hospodareni_Ecr_2019

Zpracovávám...