Úvod Technologie Elektroosmóza

Elektroosmóza

Tato metoda sanace vlhkosti využívá  již dlouho známý fyzikální princip: Voda v porézních stavebních materiálech se dává do pohybu, pokud je vystavena působení jednosměrného elektrického proudu.

K odvlhčení objektů a vysoušení zdiva se elektroosmózy využívá více než 30 let. Do objektu se zabudují kladné a záporné elektrody včetně systému napájení.
To způsobí přesun vlhkosti ve zdivu požadovaným směrem k záporným elektrodám.

Metoda elektroosmózy je použitelná především tam, kde není možný žádný stavební zásah do konstrukce, nebo tam kde by se stavební úpravy sanace výrazně prodražily (např. hlubší suterény v městské zástavbě, historické či památkově chráněné objekty apod.).

Aplikace elektroosmózy by měla být svěřena vždy do rukou odborné a specializované firmy, aby výsledek sanace měl požadované kvalitativní výstupy.

Při stanovení elektroosmózy jako vhodné technologie pro sanaci vlhkého zdiva vám:

  • vybraný typ elektroosmózy odborně nainstalujeme
  • v pravidelných časových intervalech vyhodnotíme změnu vývoje odvlhčení zdiva
  • v rámci dlouhodobých záruk zajistíme funkčnost instalovaného systému.

Pro optimální volbu doporučujeme kontaktovat našeho technika, který vám bude schopen poradit a správně se rozhodnout.

Zpracovávám...