Úvod Technologie Krystalická hydroizolace

Krystalická hydroizolace

Krystalizační hydroizolace jsou speciální výrobky, které vytvářejí hydroizolaci ve vnitřní struktuře stavební konstrukce (betonu) a odolávají tlakové vodě až do 7 atmosfér.

Fungují tak, že vyplní kapilární systém betonu svými krystaly, tím dojde k utěsnění pórů a k zamezení průniku vlhkosti a vody. Výhodou této izolace je, že není náchylná na mechanické poškození a její životnost je stejná jako životnost betonové konstrukce.

Krystalizační nátěr Sikkaton

 Schopnost betonu odolávat účinkům okolního prostředí závisí v rozhodující míře na nepropustnosti povrchových vrstev. Té se dá docílit prostředky primární ochrany (nízký vodní součinitel, důkladné zhutnění, prodloužení ošetřování betonu apod.). V případě, že se tak nestalo, nebo je tato ochrana nedostačující, beton vyžaduje většinou vždy sekundární ochranu, a to krystalizačním nátěrem Sikkaton.

Sikkaton - aplikace krystalizační hydroizolacePrincipem mechanismu fungování je vznik vodou nerozpustných krystalů v důsledku reakce účinné složky s vodou a jejich růst do struktury betonu. Hloubka prorůstání krystalů je po 14 dnech minimálně 60-70 mm. Krystalky jsou schopné překlenout i jemné vlasové trhliny a chyby v betonu do tloušťky 0,4 mm. Pronikání vody v kapalném skupenství již není dále možné, avšak vodní pára může skrze stavební konstrukci nadále procházet.

Pro hydroizolaci konstrukčního betonu spodních staveb proti vzlínající a tlakové vodě je vhodné řešení pomocí doživotní krystalizační technologie Sikkaton.
V případě, že jde o hydroizolaci konstrukčního betonu staveb nad úrovní terénu, které jsou přímo ve styku s povětrnostními vlivy, je řešením doživotní přímopojezdová biochemicky modifikovaná hydroizolace Radcon Formula #7 na bázi pružného reaktivního gelu.

Použití pojezdových hydroizolací

Zpracovávám...