Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Úvod Služby Prohlídky objektů a návrhy řešení

Prohlídky objektů a návrhy řešení

Správné stanovení příčin vlhkosti je pro úspěšnou sanaci vlhkého zdiva naprosto nezbytné. Cílem prohlídky objektu je analýza příčin vlhkosti, stanovení podílů stavebně škodlivých solí, vlastního posouzení stavu objektu. Ze zjištěných skutečností je možné následně sestavit optimální návrh řešení pro konkrétní stavbu.


Co vše je tedy pro prohlídku objektu a následně provedené stavebně technické posouzení potřeba?

 • Návštěva odborného technika přímo na stavbě
 • Orientační vizuální průzkum, zhodnocení současného stavu objektu a jeho umístění vzhledem k okolnímu terénu a ostatním objektům
 • Povrchové i hloubkové měření vlhkosti zdiva pomocí přístrojů
 • Identifikace tepelných mostů a rosných bodů za pomoci termokamery
 • Odběr vzorků stavebních materiálů a jejich přesná lokalizace
 • Vyhodnocení odebraných vzorků v laboratoři
 • Dostatek zkušeností odborného technika s problematikou vlhkosti

Rozsah komplexního průzkumu objektu je závislý na požadavcích budoucího využití stavby a míře poškození objektu.

Vždy je lepší věnovat přípravě a průzkumu objektu poškozeného vlhkostí dostatek energie, protože riziko chyb a jejich důsledků při vlastní realizaci je zde příliš vysoké. 

Co může být obsahem návrhu řešení objektu z hlediska vlhkosti a salinity?

 • odborná konzultace
 • jednoduchý návrh řešení sanace s popisem použitých technologií
 • komplexní návrh sanačních opatření
 • projektová dokumentace

Správně navržené řešení, které vyplývá z pečlivé analýzy a diagnostiky, v těsné spojitosti s odpovědným provedením vlastní rekonstrukce, investorovi přinese v budoucnu finanční úsporu, kdy nebude muset řešit a opravovat případné chyby plynoucí z nevhodně použité technologie. 

Jak podrobná bude výsledná zpráva a návrh vlastního řešení sanace je samozřejmě na rozhodnutí investora či stavebníka. 

Vždy se však snažíme navrhnout taková řešení, která jsou vhodná pro konkrétní objekt a zároveň odpovídají očekáváním a možnostem investora či uživatele objektu.