Úvod Služby Řešení detailů

Řešení detailů

Řešení detailů - tedy pracovních či dilatačních spár, napojení, prostupů apod. - je prostorem pro využití nejrůznějších speciálních výrobků od povrstvených plechů, přes hydrofilní bobtnající pryže a stlačitelné profily různých průměrů až po natloukací těsnící zátky či systém manžet pro utěsnění prostupů. 

Doplňková opatření - jedná se o důležitá opatření v rámci návrhu i provádění sanačních opatření. Patří mezi ně realizace drenážních systémů, odvádějících vodu od objektu, dále různé způsoby vysoušení velmi vlhkého zdiva nebo zdiva zasaženého povodněmi, odvětrání nadbytečné vzdušné vlhkosti z vnitřních prostor při a po realizaci sanačních opatření a likvidace hub a plísní ještě před zahájením provádění sanačních prací.

Řešení detailůDoplňková opatření
Těsnění pracovních spár - hydrofilní pryžeDrenážní systémy
Těsnění pracovních spár - povrstvené plechyVysoušení zdiva
Těsnění dilatačních spárOdvětrání vlhkosti
Izolace prostupůLikvidace plísní a hub
Izolace otvorů po vzpěrných tyčích

Řešení detailů

Těsnění pracovních spár - hydrofilní pryže

Vodou bobtnající pryže se používají k utěsnění pracovních spár v železobetonových konstrukcích proti tlakové vodě. Tyto profily fungují tak, že působením vody zvětšují svůj objem (mohou nabobtnat až o 1300 objemových %).

Používají se jako těsnící prostředek v pozemních i inženýrských stavbách, stejně tak jako při výstavbě tunelů, kde nalézají široké použití.

Různé pryžové profily se vyznačují mimo výborných mechanických vlastností, jako je vysoká elasticita a pevnost, také zvláště vysokou stálostí proti kyselinám, louhům, pohonným hmotám, minerálním olejům, organickým rozpouštědlům atd. Rozlišují se pouze na základě výchozích složek a dle maximálního zvýšení objemu.

K podkladům se tyto profily lepí pomocí různých těsnících a lepících hmot.

Těsnění pracovních spár - povrstvené plechy

Povrstvené plechy se skládají z ocelových pásů a na ně natavených vysoce stálých bobtnajících pryží nebo s aplikovanou vrstvou butylkaučuku. Tyto plechy patří mezi nejspolehlivější a nejúčinnější utěsnění spár.

Konkrétní příklady plechů pro utěsňování pracovních spár

Izolace spár povrstvenými plechy

Realquell a Realtack - ocelové plechy které se připevní na armaturu a snadno vytvoří hranu na betonu, a zabrání tak pronikání vody. Ocelový plech Realquell je povrstven chemicky vysoce stálou bobtnající pryží. Plech Realtack je plnoplošně povrstven vrstvou butylkaučuku.


Těsnění dilatačních spár

Profily do spár jsou kompresním těsněním na elastomerické bázi. Používají se k utěsňování spár mezi stavebními dílci a k utěsňování spár dilatačních proti tlakové vodě. Vyrábí se ve třech typech, které se liší tvarem a výchozím materiálem.

Konkrétní příklady profilů pro utěsnění dilatačních spár

Profil pro utěsnění dilatačních spárRealmate EK - jedná se o tzv. zatloukací či vtlačovaný profil používaný v nové výstavbě či při sanacích k utěsnění spár. S ohledem na jeho materiálovou bázi (EPDM, tj. etylen-propylen-dien-monomer) ho lze použít do spár, které jsou namáhány povětrností i chemikáliemi, UV a ozonovým zářením.

Realseal P - mikroporézní bobtnající pryž, která za přítomností vlhkosti výrazně zvětší svůj objem. Používá se často při napojení staré a nové betonové konstrukce příp. jako součást systému společně s lepícím tmelem či profilem Realmate EK.

Izolace prostupů 

Systém těsnění prostupů - EasyPipeIzolace prostupů jsou častým doplňkem plošných hydroizolací, kdy je potřeba vyřešit prostup kabelu či trubky vycházející z izolovaného podkladu. Příkladem systému určeného pro těsnění takovýchto prostupů je systém Easypipe, který tvoří dvě manžety odpovídajícího průměru, které po nalepení odolávají i tlakové vodě.

Izolace otvorů po vzpěrných tyčích

Těsnící zátky po tyčích bedněníTak běžně, jako se na stavbách používají stahovací tyče bednění (tzv. schwub-tyče), se vyskytuje i problém s utěsněním otvorů právě po těchto tyčích. Velmi jednoduchým řešením jsou natloukací zátky z vyztuženého betonu a silikonového kaučuku, které vytvoří vodotěsný uzávěr, ale zároveň zachovají jednotný betonový povrch.

Zatloukají se jednoduše gumovým kladivem a po zatlučení je okamžitě možné pokračovat v dalších realizačních pracích. 

Doplňková opatření

Drenážní systémy

Drenážní systémy jsou nedílnou součástí hydroizolačních systémů stavby. Jejím účelem je odvedení vody od objektu a významné snížení působení vlhkosti na objekt. Pro její správnou funkčnost je důležité její správné provedení. V rámci realizací provádíme plošnou svislou drenáž speciální nopovou fólií s kluznou vrstvou a nebo drenáž liniovou včetně provedení kontrolního systému. 

Vysoušení zdiva

K vysoušení zdiva přistupujeme tam, kde je obsažena ve zdivu velmi vysoká vlhkost a potřebujeme urychlit proces jeho vysoušení nebo se jedná o zdivo zasažené vlhkostí po povodních nebo haváriích.

Pro úspěšné vysušení zdiva je možné použít několik různých způsobů. V naší praxi se osvědčilo použití absorpčních a kondenzačních vysoušečů a odvlhčovačů, které zdivo vysouší nepřímo pomocí snižování relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.

Dále využíváme lehké přenosné technologie mikrovlnného vysoušení, která je vhodná pro rychlé, účinné vysušení nejen zdiva, ale i dřevěných konstrukcí. S velkou výhodou lze tuto technologii použít i k likvidaci biotických a biologických škůdců  (dřevomorka, dřevokazní škůdci, apod.). 

Odvětrání vlhkosti

Pro úspěšnou sanaci objektu je nutné zajistit po provedené sanaci odvod zbytkové vlhkosti ze sanovaného zdiva. Protože to většinou způsobuje zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v sanovaných prostorech s následnými negativními projevy jako je kondenzace vlhkosti na povrchu stěn a vznik plísní,  pokud tuto vlhkost neodvětráme.

Problém může být i v problematických místnostech se zvýšenou tvorbou vlhkosti jako jsou sociální zařízení, kuchyně, sklepy a výraznější ještě v případě, kdy uvedené místnosti dostatečně netemperujeme.

Účinným řešením je automatická řízená ventilace sanovaných prostor na základě hodnoty rosného bodu, kdy systém neustále porovnává hodnoty vlhkosti a rosného bodu nejen v místnosti, ale i ve vnějším prostředí. Díky tomu dokáže zabezpečit, že je vlhký vzduch z objektu odváděn a přiváděn je suchý vzduch. 

Likvidace plísní a hub

Před zahájením vlastních sanačních prací, tj. již ve fázi přebírání stavby, je nutné zničit a odstranit plísně a spory hub. V případě, kdy bychom toto neudělali, stane se nám, že výtrusy z hub i plísní si rozšíříme po objektu a zbytečně si tak kontaminujeme zatím nenapadené konstrukce.

Pokud nastanou pro ně ideální podmínky (teplota, vlhkost), začnou se znovu rozmnožovat a negativně působit nejen na stavební konstrukce, ale i na okolní prostředí. Jejich výskyt je v mnoha případech příčinou vážných zdravotních potíží.


Zpracovávám...