Úvod Služby Garance, kvalita a zkušenosti

Garance, kvalita a zkušenosti

Jak probíhá spolupráce s námi?

  • Při tvorbě návrhu řešení (sanací vlhkého zdiva a hydroizolací) vycházíme z provedené diagnostiky stavby, své návrhy konzultujeme v rámci širšího týmu a násedně doporučujeme ta nejvhodnější řešení.
  • Pro vlastní realizaci každého díla zpracováváme konkrétní podrobné technologické postupy včetně technologických lhůt.
  • Provádení díla průběžně kontrolujeme na základě kontrolních bodů pro jednotlivé technologie a v případě potřeby pružně reagujeme na konkrétní situace, které vznikají na stavbě.
  • Po dokončení díla seznamujeme budoucí uživatele se správným způsobem užívání sanovaného objektu tak, aby mohla být zajištěna dlouhodobá funkčnost a životnost sanovaných prostor.

Na základě výše uvedených kroků jsme schopni poskytovat plnohodnotné a dlouhodobé garance na prováděné sanace.

Na akce, které vycházejí z našeho návrhu řešení nebo projektové dokumentace a kde přímo neprovádíme vlastní realizaci sanací, zajišťujeme z hlediska sanací stavební a autorský dozor.

 

Zpracovávám...